vaikuttamisen uusi aika

Osallistava yhteiskunta

Avoin, osallistava päätöksenteko on osa nykyaikaa ja siihen on meidän päättäjien sitouduttava. Vain arkea jakavat kanssakävijämme osaavat sanoa, mitä meille kuuluu ja juuri siksi ovet tulee pitää avoinna kaikille mielipiteille ja näkemyksille. Lähidemokratia tulee ottaa tiiviimmäksi osaa yhteiskunnallista kehittämistä.

Ei turhalle byrokratialle

Ketterät, sujuvat palvelut luovat arjen laatua. Keskitytään siihen, mikä on oleellista ja mietitään mitkä palvelut ovat niitä, joita tulee keskittää ja mitkä tarvitsemme turvallisen arjen tueksi päivittäin. Byrokratia ei ole itseisarvo, vaan toimivat palvelupolut.

Lasten ja nuorten puolella

Jokainen lapsi ansaitsee parhaan mahdollisen lapsuuden ja jokaisella lapsella sekä nuorella on oltava oikeus turvalliseen arkeen. Oppilashuollon sekä koulujen arjen yhteistyöhön on kiinnitettävä erityistä huomiota ja taattava tarpeeksi resursseja perhepalveluihin. Aatteellinen pedagogiikan muokkaaminen on lopetettava.

Yhteistyökyvyllä vetovoimaa

Suomen kasvu ja kilpailukyky on turvattava vahvalla alueiden yhteistyöllä, joka tarkoittaa myös rohkeaa palveluiden yhtenäistämistä yli kuntarajojen. Yhdessä olemme enemmän!

Elinvoimaa!

Yrittäminen luo elinvoimaa ja vain alueet, joilla kiinnitetaan huomiota yrittämisen ja elinkeinoelämän hyvinvointiin voivat menestyä nyt ja tulevaisuudessa. Ei veronkorotuksille ja kyllä ketterille ulkoistusratkaisuille, joissa mahdollistetaan myös pienempien yrittäjien mukaan pääsy. Hyvinvoiva talous takaa myös vihreän siirtymän.

Tulevaisuus on digitaalinen

Tarvitsemme digitaalisia ratkaisuja voidaksemme tarjota hyvinvointivaltion peruspalvelut alueellisen tasa-arvon mukaisesti. Digitaaliset ja liikkuvat palvelut luovat arjen turvallisuutta myös kaupunkikeskuksien ulkopuolelle.

Hyvinvoiva talous mahdollistaa vihreän siirtymän

Hyvinvoiva talous mahdollistaa vihreän siirtymän

Kirjoitus julkaistu mielipidekirjoituksena Savon Sanomissa 25.2.2022 Talous ja vihreät arvot eivät sulje toisiaan pois, vaikka usein tällaista vastakkainasettelua luodaankin. Vastakkainasettelu…

Tietoturvasta ja geopolitiikasta

Tietoturvasta ja geopolitiikasta

Hetkessä, jossa geopolitiikka on taas hieman turhankin kouriintuntuvaa, ajattelin nostaa esille ajatuksia kyberturvallisuudesta, lähinnä tietoturvasta, ja pohtia sen vaikutusta maailmanpolitiikkaan…

Koulujen työrauha taattava muutoksessa

Koulujen työrauha taattava muutoksessa

Yksikään lapsi ei saa hukkua byrokratiaan. Opettajien ja kouluaisten arki on ollut raskasta viimeiset kaksi vuotta. Kolmas koronavuosi pyörähti käyntiin,…

Hyvä johto, parempi mieli

Hyvä johto, parempi mieli

Moni muistaa alla olevan meemin. Tilanne on valitettavan totta liian monella työpaikalla. Julkiset organisaatiot ovat niittäneet kyseenalaista mainetta johtamiskulttuurillaan ja…

Talouskeskustelua – valtuustopuhe

Talouskeskustelua – valtuustopuhe

Alla tekstinä valtuustossa 29.11.2021 pitämäni puheenvuoro, jonka löydät myös YouTubesta. Mikä on tulevaisuuden kunta? Se on kysymys, jota meidän kaikkien…

Elinvoima ja sote – vetovoiman airueet

Elinvoima ja sote – vetovoiman airueet

Minua huolestuttaa, että hyvinvointialueuudistus jää torsoksi. Tämä siksi, että huolehdin liian monen näkevän uudistuksen tärkeimpänä ominaisuutena säilyttää oman alueen palvelut…