vaikuttamisen uusi aika

Osallistava yhteiskunta

Avoin, osallistava päätöksenteko on osa nykyaikaa ja siihen on meidän päättäjien sitouduttava. Vain arkea jakavat kanssakävijämme osaavat sanoa, mitä meille kuuluu ja juuri siksi ovet tulee pitää avoinna kaikille mielipiteille ja näkemyksille. Lähidemokratia tulee ottaa tiiviimmäksi osaa yhteiskunnallista kehittämistä.

Ei turhalle byrokratialle

Ketterät, sujuvat palvelut luovat arjen laatua. Keskitytään siihen, mikä on oleellista ja mietitään mitkä palvelut ovat niitä, joita tulee keskittää ja mitkä tarvitsemme turvallisen arjen tueksi päivittäin. Byrokratia ei ole itseisarvo, vaan toimivat palvelupolut.

Lasten ja nuorten puolella

Jokainen lapsi ansaitsee parhaan mahdollisen lapsuuden ja jokaisella lapsella sekä nuorella on oltava oikeus turvalliseen arkeen. Oppilashuollon sekä koulujen arjen yhteistyöhön on kiinnitettävä erityistä huomiota ja taattava tarpeeksi resursseja perhepalveluihin. Aatteellinen pedagogiikan muokkaaminen on lopetettava.

Yhteistyökyvyllä vetovoimaa

Suomen kasvu ja kilpailukyky on turvattava vahvalla alueiden yhteistyöllä, joka tarkoittaa myös rohkeaa palveluiden yhtenäistämistä yli kuntarajojen. Yhdessä olemme enemmän!

Elinvoimaa!

Yrittäminen luo elinvoimaa ja vain alueet, joilla kiinnitetaan huomiota yrittämisen ja elinkeinoelämän hyvinvointiin voivat menestyä nyt ja tulevaisuudessa. Ei veronkorotuksille ja kyllä ketterille ulkoistusratkaisuille, joissa mahdollistetaan myös pienempien yrittäjien mukaan pääsy. Hyvinvoiva talous takaa myös vihreän siirtymän.

Tulevaisuus on digitaalinen

Tarvitsemme digitaalisia ratkaisuja voidaksemme tarjota hyvinvointivaltion peruspalvelut alueellisen tasa-arvon mukaisesti. Digitaaliset ja liikkuvat palvelut luovat arjen turvallisuutta myös kaupunkikeskuksien ulkopuolelle.

Veronkorotus ei ole tie auvoon

Veronkorotus ei ole tie auvoon

Maanantaina keskustelimme valtuustossa kuusi tuntia siitä, miten paikkaamme alijäämäisen taloutemme. Mahdollisuuksia ei ole muita, kuin karsia toimintoja. Virtaviivaistaa ja aidosti…

Minne menet, kunta?

Minne menet, kunta?

Tämän vuoden Kuntamarkkinoiden sanapilvi olisi jotakuinkin tämmöinen: Valtionosuudet, muutos, yhteistyö, kumppanuus, tekijä- ja vauvapula, ikääntyminen, segregaatio, koulutus.  Olin markkinoilla pitkälti…

Olen niin oikeassa, että saisit vaikka kuolla

Olen niin oikeassa, että saisit vaikka kuolla

Aika raflaava otsikko, eikö? Olet varmaan huomannut saman ilmiön? Somessa jaetaan jopa kuolemantuomioita ja oikeamielisyyden nimissä toivotaan mitä mielikuvituksellisimpia asioita…

Uskotaan elämään!

Uskotaan elämään!

Joku aika takaperin tutustuin työni ansiosta opintopolku.fi -palveluun. Palvelusta voit löytää omat opintotodistuksesi, jotka ovat paperisena saattaneet kadota. Jokainen muistaa…

Valtuustoaloite koulutuksen budjetointiin

Valtuustoaloite koulutuksen budjetointiin

Jätin Kuopion kaupunginvaltuustolle viime kokouksessa seuraavanlaisen aloitteen. Tarkoituksena on saada käsitys siitä, miten voisimme päästä kasvavan kasvun ja oppimisen toimialueen…

Digitalisaatiossa päätösvaltaa siirretty liian paljon in house -yrityksille

Digitalisaatiossa päätösvaltaa siirretty liian paljon in house -yrityksille

Työskentelen päivittäin yhteiskunnan digitalisaation äärellä ja olen päässyt seuraamaan hyvin läheltä yhteiskuntamme digitalisaatiota. Paljon tapahtuu, mutta me poliitikot emme tunnu…