• Home
  • Digitalisaatiossa päätösvaltaa siirretty liian paljon in house -yrityksille
Digitalisaatio ei ole äkkimuutos

Digitalisaatiossa päätösvaltaa siirretty liian paljon in house -yrityksille

Työskentelen päivittäin yhteiskunnan digitalisaation äärellä ja olen päässyt seuraamaan hyvin läheltä yhteiskuntamme digitalisaatiota. Paljon tapahtuu, mutta me poliitikot emme tunnu heräävän aiheen äärelle, emme sitten millään.

Tämä on aiheuttanut sen, että olemme vaarassa uudistaa hyvinvointivaltiotamme poliittisen tahtotilan ollessa epäselvä ja -varma. Me poliitikot emme saa puuttua tekniseen toteutukseen, mutta meidän on käytävä keskustelua siitä, millaisen kivijalan digitaalinen yhteiskuntamme saa.

Kirjoitin aiheesta tänään julkaistussa mielipidekirjoituksessa Savon Sanomiin. Koska juttu on maksumuurin takana, alla teksti kokonaisuudessaan.

Kaupungin- ja aluevaltuutettu Miia Eskelinen-Fingerroos hyvinvointialueen tietojärjestelmistä: Päätösvaltaa siirretty liian paljon in house -yrityksille

Kustos ry:n hallituksen jäsenet toivat esiin, että järjestelmien käytössä on odotettavissa häiriöitä hyvinvointialueuudistuksen aloituksen myötä (SS 27.12.).

Jaan huolen, ja tulevaisuudessa on osattava varautua paremmin. Palveluiden digitalisaatio on nostettava sen ansaitsemaan arvoon. Sen sijaan, että suhtaudumme digitalisaatioon nykyajan ”viisi leipää ja kaksi kalaa” -tarinana, jonka ansiosta menot muuttuvat ihmeen kautta saataviksi, meidän on käytävä poliittinen keskustelu siitä, mitä me muutokselta odotamme.

Nyt vaikuttaa siltä, että päätös- ja suunnitteluvaltaa on huomaamatta siirretty tarpeeton määrä in house -yrityksille sekä virkahenkilöiden valmisteltaviksi eikä palveluiden nykyaikaistamiseen ole perehdytty tarpeeksi poliittisessa tavoitteidenasetannassa.

Digitalisaatio olisi hyvä nähdä ikään kuin kaavoitusta vastaavana prosessina, jossa julkinen valta määrittelee toteutuksen periaatteet. Tämän jälkeen yritykset voivat rakentaa turvalliset, tarkoitusta palvelevat puitteet.

Tätä keskustelua digitaalisen kivijalan rakentamisesta ei ole käyty.

Onko kunta it-talo? Kysymys on samanlainen kuin se, onko kunta rakennusyhtiö. Jos kunta ei kaavoita aluetta, on tulos pirstaleinen. Sama tilanne on digitaalisen kaavoituksen kanssa.

Tätä keskustelua digitaalisen kivijalan rakentamisesta ei ole käyty, ja näin kokonaisuus on pirstaleinen.

Tarvitsemme valtakunnan tasolta ohjeistusta ja hyvät toimintatavat, jotta Kustos ry:n toimijoidenkin esiin nostama järjestelmien saumattomampi käyttökokemus olisi mahdollinen.

Mutta ennen kaikkea tarvitsemme lisää päättäjätason ymmärrystä siitä, minne haluamme muutoksen meitä vievän.

Nyt on vaarassa, että julkisomisteisissa in house -yrityksissä rakennetaan isoja, kilpailutettavia palvelukokonaisuuksia, joihin yksityisten yritysten on mahdoton päästä mukaan. Samalla valutetaan päätösvalta oman kunnan kehityksestä pois omista käsistä ja jarrutetaan kehitystä.

Hyvinvointivaltion pelastusoperaatiossa digitalisaatiolla on vissi paikkansa. Mutta se ei saa tarkoittaa kilpailutusten kiertoa, johon nykyinen ulkoistettujen, isojen palvelukokonaisuuksien ja laajojen palvelukokonaisuuksien trendi kehitystä ajaa.

Digitalisaatio on evoluutio, toimintatapojen muutos, eikä mikään muusta elämästä erillinen äkkimuutos. Siksi on ymmärrettävä, mitä ollaan tekemässä ja miksi.

Kirjoittaja on Kuopion kaupunginvaltuutettu ja hyvinvointialueen aluevaltuutettu (kok.)

Jaa kirjoitus:

leave a comment