• Home
  • Osaaminen on ilmastoteko

Osaaminen on ilmastoteko

Näistä vaaleista ei  tullut ilmastovaalejakaan.

Ympäristön tila on kuitenkin elintärkeä meille kaikille. Ilmastonmuutos on totta ja meillä kaikilla on velvollisuus tehdä parhaamme: otetaan käyttöön kestäviä energiaratkaisuja, edistetään suomalaisen osaamisen kaupallistamista sekä kannetaan muutenkin kortemme kekoon kestävän kulutuksen periaatteita kunnioittaen.

Sähköautot ovat tulevaisuutta

Sähköautojen tuleminen on vain ajasta kiinni. Tulevaisuudessa tulemme ajamaan autoilla, joilla on omat “Mobiilisähköliittymänsä”. Rutiininaan aamuisin työpaikalle ajavan ja illalla palaavan mobiilisähköliittymä voi olla huomattavan edullinen, jatkuvassa käytössä olevan auton sitten kalliimpi. Markkina ratkaisee.

Kun sähköautosta tulee halvempi kuin polttomoottoriautosta, alkaa polttomoottorin käytön nopea väheneminen. Jossain vaiheessa huoltoasemien polttoainepisteisiin ei kannata enää investoida. Työkoneet yms. jotka jatkavat polttomoottorilla, saanevat polttoaineen paikalle tilattuna nykyisten öljylämmitteisten talojen tapaan. Mahdollistetaan muutos!

Tämä murros on enemmänkin kuin lankapuhelimista matkapuhelimiin siirtyminen — ei radikaali muutos, vaan innovaation kehittymisen myötä tapahtuva käyttötapojen muutos. Vaikutus niin lähiympäristön kuin Maapallon kannalta on sen sijaan suuri.

Joukkoliikennevoimaa!

Nopea Itärata on ehdoton edellytys Itä-Suomen elinkeinoelämän kehittymiselle. Liikenteen siirtymistä raiteille onkin edistettävä ja rataverkon kuntoa parannettava. Vanha rataverkko hidastuu entisestään, ellei tilanteelle tehdä jotain pian. Pelkästään uudet ratayhteydet eivät siis riitä, vaan meidän on panostettava radan yleiskunnon ylläpitoon.

Itäradan merkitys ei ole vain elinkeinoelämän elinehto, mutta myös suuri henkinen rikkaus: Vieremälle on helpompi saada osaajia, kun nämä tietävät pääsevänsä helposti lomailemaan niin Lappiin kuin Etelä-Suomeenkin.

Toimivalla raideliikenteellä voidaan vähentää lentoliikennettä — kolmen tunnin raideliikenne luo lentoa nopeamman yhteyden kokonaisuudessaan, kun lasketaan mukaan siirtymät lentokentille ja lentokentiltä sekä turvatarkastukset ja muut hässäkät, joita lentoon liittyy.

Raiteet siis kuntoon!

Ydinvoimaa ja uusiutuvia energiamuotoja

Energiapolitiikassa tarvitaan kaikkia päästönvähennyskeinoja. Useimmiten energiankulutuksen siirtäminen polttoaineesta sähköksi mahdollistaa päästövähennykset. Öljylämmitys kannattaa korvata maalämmöllä. Loviisan vanhenevien ydinvoimaloiden tilalle tulee antaa uudisrakennuslupa uudelle. Uusiutuvat biopolttoaineet kannattaa ottaa huomioon rajallisesti.

Biopolttoaine on ympäristöystävällistä vain mikäli se valmistetaan jo olemassa olevasta jätevirrasta:  metsäteollisuuden sivuvirtojen sekä elintarvikejätteen muuttaminen polttoaineeksi on ympäristöystävällinen vaihtoehto. Näitä on kuitenkin käytettävissä rajallisesti. Mikään biomassa, joka erikseen viljellään, ei ole  ilmastoneutraalia (pl. mahdollisesti merilevä): pinta-ala tulee mieluummin käyttää enemmän hiiltä sitovaksi metsäksi.

Ympäristönsuojelu on ennen kaikkea luonnontiedettä. Ilmastonmuutos, kuten muutkin ympäristöongelmat, ei ole uskon tai mielipiteen asia. Ilmastonmuutos ja sen ratkaisut ovat tutkittavissa ja mitattavissa olevia fysikaalisia sekä kemiallisia tosiasioita.

Politiikalla voidaan valita erilaisista ratkaisuvaihdoista, mutta ratkaisuvaihtoehtojen vaikutukset eivät ole poliittisia kysymyksiä — ne ovat luontoa.

Jaa kirjoitus:

leave a comment