Kansainvälistyminen kasvun takeena

Kuopion alueella, ja oikeastaan koko Itä-Suomella, on kunnianhimoinen kasvutavoite vuoteen 2040 mennessä ja tartteis varmaan tehdä jotain, jos emme halua näivettyä muuttotappioiden edessä.

Saavutettavuus sekä laadukkaat palvelut luovat kilpailuetua

Jotta kasvutavoitteeseen päästään on pidettävä huoli siitä, että olemme helposti saavutettava, kiinnostava työssäkäyntialue ja kansainvälisesti vahva innovaatiokeskus. Houkuttelevuutta on lisättävä työssäkäyvien, perheellisten osaajien keskuudessa ja kilpailu näistä tekijöistä on globaalia – emme haasta vain ruuhka-Suomen kasvukeskuksia, vaan päinvastoin haemme omaa kilpailuetuamme täydentäen muiden kaupunkien työtä pitääksemme Suomen kasvun tiellä. Tämän vuoksi on tärkeää löytää alueelle merkittävät kilpailuedut, joilla luonnollisesti pärjäämme sekä todentaa ne tekijät, joita voimme lähteä kehittämään tavoitteemme saavuttamiseksi. Tavoitteen hahmottamisessa meitä auttaa osallistaen tehty kaupunkistrategia.

Investoinnit lapsiin ja nuoriin ovat investointi tulevaisuuteen

Strategiassa näkyy vahvasti muun muassa se, kuinka Kuopio haluaa olla paras paikka perheille ja panostaa laadukkaaseen varhaiskasvatukseen sekä perusopetukseen. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on meidän kyettävä muuttamaan tapaamme ajatella siitä, mikä nähdään menoeränä ja mikä puolestaan investointina. Investointi on panostus toimintaan, jonka oletetaan tuottavan voittoa tulevaisuudessa, menoerän ei puolestaan nähdä tuovan tuottoa. Mikäpä olisi parempi investointi kuin kasvu, lapset sekä lapsiperheet? Olisi hyvä muistaa, että investointi ei välttämättä tarkoita lisävelkaa, vaan toiminnan painopisteen muuttamista.

Visio pitkäjänteisen toiminnan pohjana

Meidän tulisikin nähdä oman alueemme kehittäminen pitkäjänteisenä työnä, jonka tarkoitus on mahdollistaa alueen kasvu sen sijaan, että mietimme miten selviämme tulevan tilikauden yli. Arvokkaaseen osaamiseen investoiminen on panostus, jota ei varmasti tarvitse katua tulevaisuudessakaan. Kansainvälisesti merkittävä etu on maksuton, laadukas perusopetus. Katkeamaton palvelupolku vähentää syrjäytymistä ja tasaa eriarvoistumista yhteiskunnassa.

Laadukas korkeakoulutus vetovoimatekijänä

Tutkimusten mukaan myös laadukas korkeakoulutus alueellamme on pelastanut Kuopion alueen suurimmilta muuttotappioilta. Keskitytään siis niihin vahvuuksiin, joita meillä jo on ja luodaan alueelle vahvaa pitovoimaa niin, että vuonna 2040 olemme strategiamme mukaisesti vahva kasvukeskus, jonka osaaminen on tuotteistettu timanttiseksi yhteistyöksi. Tälle tielle ollaan jo astuttu lupaavasti elinkeinoelämän kehittämisessä.

Kunnolliseti resursoitu, eteenpäinkatsova varhaiskasvatus sekä perusopetus antavat tulevaisuudelle vahvan kivijalan ja luovat kiistatonta kilpailuetua alueen kasvun takaamiseksi. Uskalletaan tarttua tähän mahdollisuuteen.

Jaa kirjoitus:

leave a comment