• Home
  • Laatua vanhustenhoitoon!

Laatua vanhustenhoitoon!

Vanhustenhoito on puhututtanut vaalikentillä todella paljon. Ja hyvä niin. On aika ottaa vakavasti vanhustenhoidon, sekä muiden terveys- ja hyvinvointipalveluiden, laadunhallinta, mittarointi sekä valvonnan resurssit.

Laadunhallintajärjestelmä ei ole tae laadusta

Tälläkin hetkellä kunnallisessa palvelussa vaaditaan kilpailutus ennen kuin palveluntarjoaja valitaan. Kilpailutuksessa korostuu palvelun hinta, ei laatu. Tässä on ensimmäinen virhe.

Näissä kilpailutuksissa tarjoajilta edellytetään laadunhallintajärjestelmää, jolla pitää osoittaa talon toimivan näennäisesti laadukkaasti. Tämä ei itsessään ei ole millään muotoa tae itse hoidon laadusta. Usein laadunhallintajärjestelmä jää lähinnä johtamisjärjestelmäksi, jolla vahvistetaan toiminnan tehokkuutta sisäisesti. Tässä on siis toinen virhe.

Meidän on siirryttävä vahvemman valvonnan ja mittaroinnin alaisuuteen.

Mittaroinnilla tasalaatuista palvelua

Kaikista julkisuudessa olleista uutisista huolimatta uskallan sanoa, että palveluntarjoajalla ei ole väliä. Vallan pitää olla ostajalla. Ostajan vain pitää tietää, mitä ostaa ja (tässä tapauksessa) ehtiä sekä osata vaatia laadukasta vastinetta rahoilleen.

Meidän tulee kiristää lainsäädäntöä hoitajamitoituksen ja laatukriteerien suhteen. Meidän on luotava vanhustenpalveluille selkeät, mitattavissa olevat kriteerit eli mittaroitava palvelun taso. Näiden perusteella kilpailutusta voidaan painottaa vahvemmin hoidon laadullisiin tavoitteisiin, ei pelkästään tehokkuuteen. Näin palveluntarjoaja on aina tasavertaisessa vertailutilanteessa – olipa tarjoaja julkinen tai yksityinen toimija. Laadun on noustava keskiöön.

Hoitajamitoitus voidaan kirjata vaikka lakitasolle. Mitoitus ei saa kuitenkaan olla irrallinen, yksittäinen lukema, vaan sen tulee perustua portaittaiseen, hoitoisuuteen perustuvaan arviointiin. Tässä voimme verrata vaikkapa varhaiskasvatuksen mallia – Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän hoitajia (joita pitäisi muuten olla enemmän / lapsi).

Resurssit valvontaan taattava

Ei pidetä Valviran virkamiehiä kiireisinä tutkimassa pienpanimoiden oluiden käyttäjä-arvosteluja, vaan käytetään viranomaisresurssimme kunnolla, oikeasti merkityksellisiin asioihin. Valvontaresurssien vähäisyys on mahdollistanut riman alittamisen. Miksi luoda sääntöjä ja mittareja, mikäli niitä ei kukaan ehdi valvoa? Kärsijöinä ovat olleet asiakkaat. Ja nyt onneksi myös Attendon osakkeet. Markkinat korjaavat sen, missä yritysjohto ei kunnioita markkinaa.

Vanhustenhoidossa on siis siirryttävä tarkempiin vaatimuksiin sekä mittarointeihin, jotka luovat tasalaatuisen palveluntarjonnan. Tällaisessa tilanteessa on luonnollista kilpailla laadulla.

Minimivaatimusten tulee taata arvokas, rauhallinen ja turvallinen vanhuus.

Jaa kirjoitus:

leave a comment