• Home
  • Osallistaminen Kuopion rakenteisiin

Osallistaminen Kuopion rakenteisiin

Mikä on tulevaisuuden kunta? Tätä kysymystä on meidän kaikkien hyvä miettiä, sillä kuntakenttä on suuren myllerryksen edessä. Vuoden 2023 maakuntauudistus, eli hyvinvointialueet, sekä alkanut oppivelvollisuuden nosto luovat kunnille paineita järjestellä koko rakenteensa sekä budjettinsa uusiksi. Mutta samalla uudistus luo myös mahdollisuuden luoda nahkaansa ja tarkastella toimintaansa vastaamaan nykyajan tarpeita. 

Kuopiossa on meneillään palveluverkostoselvitys, jossa on tarkoitus vastata osittain yllä esitettyyn kysymykseen – miten kunta voi paremmin palvella asukkaitaan niukkenevassa taloudessa? Mikä on merkityksellistä?  Kuntakenttää rasittavaa rakenteellista talousvajetta ei ratkaista vain niillä pienillä teoilla, vaan ennen kaikkea miettimällä isosti rakenteellisia uudistuksia, joihin valtiokin meidät nyt pakottaa. Tässä työssä tarvitaan meitä kaikkia ja vahvaa yhteistyötä.

Kun sote-palvelut siirtyvät pois kunnilta, jää vastuullemme hyvinvointi sekä oppiminen. Kasvun ja oppimisen lautakunnasta tulee suurin lautakunta, joka käyttää 3/4 Kuopion budjetista ja oppimisesta kunnan tärkein lakisääteinen velvoite. 

Kuopion strategiassa on nostettu vahvasti esiin lähidemokratia ja sen kehittäminen. Lähidemokratia jos mikä on hyvinvointiteko, joka mahdollistaa laadukkaamman arjen. Kuntaliitosalueilla toteutettua Pitäjäraatitoimintaa on nyt testattu yksi valtuustokausi ja tämän vuoden aikana on alettu suunnittelemaan kuopiolaista lähidemokratian mallia, jolla alueellinen tasa-arvo toteutuisi ja myös me lähiöissä pääsisimme osaksi suoraa vaikuttamista.

Koska kunta on asukkaidensa näköinen kokonaisuus, on tärkeää saada lähidemokratia osaksi lautakuntatasoista päätöksentekoa. Näin asukkaiden vaikuttamisen mahdollistavan toiminnan budjetin käyttö olisi läpinäkyvämpää, tasa-arvoisempaa, demokratia laajempaa ja alueellinen tasa-arvo toteutuisi nykyistä paremmin. Meidän on tehtävä töitä, jotta päätöksenteon rakenteet olisivat mahdollisimman avoimet sekä demokraattiset ja mahdollistaisivat jokaisen osallistumisen, asuinpaikasta huolimatta. 

Tämän takia lähidemokratia on tärkeä nostaa osaksi lautakuntatyöskentelyä rakennemuutoksen mukana ja osallistavan budjetoinnin työkaluja hyödynnettävä onnistuneen muutoksen takaamiseksi.

Kirjoitus on julkaistu lyhennettynä Savon Sanomien mielipidepalstalla 25.9.2021

Jaa kirjoitus:

One Comment

leave a comment