• Home
  • Poliittinen johtaminen, missä olet?

Poliittinen johtaminen, missä olet?

Tänään kävimme Kuopion kaupunginvaltuustossa keskustelua kaupungin veroprosentin nostamisesta. Kuten jo kaupunginhallituksessa, tein myös valtuustossa konkreettisen ehdotuksen aikarajoineen kaupungin palveurakenteen konkreettisesta perkaamisesta, kaupunginjohtajan johdolla.

” Lisäksi kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginjohtajan aloittamaan välittömästi Kuopion kaupungin sisäisen selvityksen kaupungin palveluverkoston läpikäymiseksi yli palvelualuerajojen. Selvityksessä tulee käydä läpi Kuopion kaupungin palvelurakenteet sekä ydintoimintojen tuottavuusarviot ja tehostamisehdotukset kokonaisuus huomioiden. Kaupunginjohtaja esittelee tulokset selkeine toiminnan tehostamisehdotuksineen kaupunginhallitukselle ennen vuoden 2020 kaupunginhallituksen kesäloman alkua.”

Mutta eihän me nyt semmoiseen…

Julistuksenomaiset puheenvuorot pidetään muualla, kertoivat

Nostin konkreettisen muutosehdotukseni esille jo kaupunginhallituksen kokouksessa. Ehdotukseni muotoilin kuunnellessani keskustelua ja tahtotilaa, joka keskustelussa vallitsi. On yleisesti tiedostettua päättäjien keskuudessa, että muutoksia tulee tehdä ja päällekäisyyksiä karsia. Hienoa, että yhteinen näkemys on olemassa.

Mutta tästä tahtotilasta ei saa ehdottaa konkreettitisia toimenpiteitä? Eräs kokeneempi kollega jopa neuvoi, että julistuksenomaiset puheenvuorot ja esitykset kuuluvat talouskeskusteluun valtuustoon. Ei kaupunginhallitukseen.

Ymmärrän hämärästi mitä tällä haettiin takaa, mutta en sitä, miksi konkreettinen toimi haluttiin nähdä julistuksena. Tai vielä paremmin miksi ehdotus nähtiin kilven (ei Markon) kiillottamisena, teatterina, kuten minulle sanottiin? Koska kaupunginjohtajan esitykseen kuului, että selvitellään, oli lisäys muka tarpeeton. Onko kaupunginjohtajan esitys koskaan missään tähdännyt muuhun kuin mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan? Toivottavasti ei. Toimenpide-ehdotus on aivan eri luokkaa, kuin julistus talouskeskustelun lomassa.

Onko kunnan palvelurakenteita käyty aktiivisesti ja tavoitteellisesti läpi? Ei. Koska tämä vaatii paljon allokoitua resurssia. Toivottavasti tätä resurssia löytyy, vaikka valtuusto ei nyt tavoitteelliseen toimintaan lämmennytkään.

Arjen johtaminen ja priorisoiti

Jokainen, joka on ollut johtamassa joskus jotain projektia, yritystä, lasten ulos siirtymistä tai muuta toimintoa tietää,  että tulosten saamiseksi priorisointi ja ajankäytön hallinta ovat avaintekijöitä.

Ja mikäli kaupunginvaltuusto ei voi vaikuttaa priorisointiin, kuka voi? Vai emmekö me uskalla ottaa totuutta vastaan sellaisena kuin se on – kivat aloitteet ovat aiheuttaneet tarpeetonta tutkimista ja tehotonta toimintaa? Ollaan mahdollisesti päällekäisyyksiäkin aiheutettu.

Aikatauluttamalla tilanteen tarpeellisuus olisi tullut alleviivattua ja annettua selkeä tahtotilan ilmaus.

Lupa tehdä toisin?

Mikäli haluamme keskustella aidosti vaikuttavista toimenpiteistä, on meidän tehtävä jotain toisin kuin ennen. Palvelurakenteiden muutoksista puhutaan, mutta siitä ei saisi ehdottaa konkreettisia, aikataulutettuja toimenpiteitä. Meillä olisi ollut hyvä mahdollisuus osoittaa vahva tahtotila ja kykymme lunastaa slogan ”lupa tehdä toisin”. Mielestäni lisäysesitys mukaili erinomaisesti sitä tahtotilaa, joka meillä kaupunginhallituksessakin keskustelun ohessa oli. En näe mitään järkevää syytä, miksi me emme haluaisi osoittaa selkeästi tahtotilaamme ja sitoutumistamme todellisiin toimenpiteisiin.

Alla puheenvuoroni tämän päiväisestä kokouksesta.

“Vastuullista päätöksentekoa on selvittää oman toimintamme suoraviivaisuus ja päämäärätietoisesti miettiä rakenteellista tehostamista kaupungin toimintoja ennakkoluulottomasti läpi käyden.

Miten vaikuttavia hankkeita meillä on? Millaiset sopimukset meitä sitovat? Paljonko päällekkäisyyttä siilomainen toiminta meille aiheuttaa? Miten strategiamme näkyy investoinneissamme ja budjetoinnissamme?
Mahdollistammeko strategiamme mukaisen ”Hyvän elämän pääkaupungin” kehittämisen omalla toiminnallamme, resurssiviisaasti.

Emme saa hyväksyä rakenteellista vajetta, ja ajatella, että lähdemme korjaamaan tilannetta yksinomaan veronkorotuksila.

Olemme investoineet ennakkoluulottomasti nostaaksemme alueemme houkuttelevuutta niin nykyisille kuin uusille asukkaillekin, yrityselämän investointeja unohtamatta. Taataksemme laadukkaan kasvun tulee meidän vastuullisina päättäjinä ilmaista selkeä tahtotila siitä, että olemme päämäärätietoisesti ohjaamassa talouttamme kestävän kasvun tielle. Verotuksen kiristäminen vie uskottavuutta näiltä vetovoimainvestoinneiltamme, ellemme samalla ole äärimmäisen sitoutuneita pitämään huolta omasta taloudestamme.

Nyt tulee pitää pää kylmänä ja lähteä hakemaan rakenteellista tehostamista, jotta lupaamamme resurssiviisas toiminta on mahdollista. Emme saa hyväksyä helppoa reittiä. ”Paras paikka yrittää”, ”paras paikka lapsiperheille”, ”Lupa tehdä toisin”. Selkeä, aikataulutettu toimenpide luo selkeyttä seuraavaan talousarviokäsittelyyn ja mahdollistaa sanojen mukaisen, tavoitteellisen toiminnan. Verotulot kasvavat kaikkein kestävimmin, kun alueen vetovoimatekijöitä voidaan edistää ja kasvattaa pitkäjänteisesti ja vastuullisesti sekä luoda parhaat puitteet ollaksemme erinomainen alue elää ja yrittää.

Siksi teenkin täydennysehdotuksen kaupunginhallituksen päätösesitykseen

” Lisäksi kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginjohtajan aloittamaan välittömästi Kuopion kaupungin sisäisen selvityksen kaupungin palveluverkoston läpikäymiseksi yli palvelualuerajojen. Selvityksessä tulee käydä läpi Kuopion kaupungin palvelurakenteet sekä ydintoimintojen tuottavuusarviot ja tehostamisehdotukset kokonaisuus huomioiden. Kaupunginjohtaja esittelee tulokset selkeine toiminnan tehostamisehdotuksineen kaupunginhallitukselle ennen vuoden 2020 kaupunginhallituksen kesäloman alkua.”
Korostan, että tämä ehdotus on lisäyksenä kaupunginjohtajan esiin nostamille veronkorotuksille.

Kehitysterkut, Miia Eskelinen-Fingerroos

Kirjoittaja on kokoomuslainen arjen anarkisti, Kuopion kaupunginhallituksen jäsen, lähidemokratiaintoilija ja vapauden suuri rakastaja

Jaa kirjoitus:

One Comment

    17.5.2021 REPLY

    […] Palveluverkostoselvityksen ohessa on hyvä selvittää myös kunnan oman toiminnan kannalta aidosti hyödykkäät ja tarpeelliset mittarit, joiden mukaan voimme entistä resurssiviisaammin mahdollistaa kunnan toiminnan ja tätä kautta myös kevyemmän kuntarakenteen. Veronkorotuksilla ei tulla kuittaamaan rakenteellista, melkein 20 mEUR alijäämäämme. […]

leave a comment