• Home
  • Lähidemokratiatyöpakki vaikuttavaan arkeen
Lähidemokratia

Lähidemokratiatyöpakki vaikuttavaan arkeen

Jatketaanpas tutulla aiheella, eli mikä on tulevaisuuden kunta?

Vuoden 2023 maakuntauudistus, eli hyvinvointialueet, sote, sote-maakunta (?), sekä jo tänä vuonna voimaan astunut oppivelvollisuuden nosto luovat kunnille paineita, mutta samalla myös mahdollisuuden luoda nahkaansa uusiksi.

Kuopiossa on meneillään palveluverkostoselvitys, jossa on tarkoitus vastata osittain polttavan kuumaan kysymykseen – miten kunta voi paremmin palvella asukkaitaan niukkenevassa taloudessa? Mikä on merkityksellistä?

Lähidemokratiatyöpakki vaikuttavaan arkeen

Kuntakenttää rasittavaa rakenteellista talousvajetta ei ratkaista vain niillä pienillä teoilla, vaan myös miettimällä isosti rakenteellisia uudistuksia, joihin valtiokin meidät nyt pakottaa.Tässä pohdinnassaaa tarvitaan meitä kaikkia.

Kun sote-palvelut siirtyvät pois kunnilta, jää vastuullemme jotain meille jokaiselle tärkeää – hyvinvointi. Kasvun – ja oppimisen lautakunnasta tullee suurin lautakunta ja oppimisesta kunnan tärkein lakisääteinen velvoite. 

Kuopion tämän vuoden talusarvion toimintasuunnitelmassa on nostettu esiin vahvasti lähidemokratia ja sen kehittäminen. Kuntaliitosalueilla toteutettua Pitäjäraatitoimintaa on nyt testattu yksi valtuustokausi ja tämän vuoden aikana aletaan suunnittelemaan lähiöohjelmaa (hyvä nosto Keskustalta!), jotta alueellinen tasa-arvo toteutuisi ja myös me lähiöissä pääsisimme osaksi suoraa vaikuttamista.

Pitäjäraatien toiminnasta on tehty raportti, jota voidaan varmasti hyödyntää lähiöohjelmaa suunniteltaessa, vaikka toiminta tullee luonteeltaan olemaan hyvin erilaista – mutta minusta järkevä tavoite olisi joka tapauksessa muodostaa kuopiolainen lähidemokratiatyöpakki, jota hyödyntämällä me kaikki voisimme olla vaikuttajia ja osallistua lähialueemme kehittämiseen.

Pitäjäraatitoiminnasta löydät lisäinfoa täältä Savonia amk:n tekemästä. raportista.

Kuopiosta mahdollisuuksien kunta

Pitäjäraatitoimintaa on seurattu kaupunginhallituksen alaisessa Lähidemokratiajaostossa, jossa olen itsekin päässyt vaikuttamaan. Lähidemokratiajaoston toimita tulisikin ottaa osaksi lautakuntatasoista päätöksentekoa. Kotipaikka asukkaiden hyvinvointia edistävälle toiminnalle voisi löytyä esimerkiksi Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnasta. Kun lähidemokratiatyötä nostetaan enemmän poliittiseen päätöksentekoon, voitaisiin päästä paremmin kiinni myös osallistavaan budjetointiin ja kuntalaistan mukaan ottaminen päätöksentekoon nykyistä laajemmin voisi olla nykyistä helpompaa.

Koska kunta on asukkaidensa näköinen kokonaisuus, on tärkeää saada lähidemokratia osaksi lautakuntatasoista päätöksentekoa. Näin asukkaiden vaikuttamisen mahdollistavan toiminnan budjetin käyttö olisi läpinäkyvämpää, demokratia laajempaa ja alueellinen tasa-arvo toteutuisi nykyistä paremmin. Meidän on tehtävä töitä, jotta päätöksenteon rakenteet olisivat mahdollisimman avoimet sekä demokraattiset ja mahdollistaisivat jokaisen osallistumisen.

Kuopiosta tulee luoda mahdollisuuksien kunta, jossa jokainen voi vaikuttaa aktiivisuudellaan omaan arkeensa. Siksi lähidemokratia on tärkeä nostaa osaksi lautakuntatyöskentelyä.

Vaikuttamisen uutta aikaa kohden,

Miia Eskelinen-Fingerroos ❤️

Kirjoittaja on kokoomuslainen arjen anarkisti, Kuopion kaupunginhallituksen jäsen, lähidemokratiaintoilija ja vapauden suuri rakastaja

Jaa kirjoitus:

leave a comment