• Home
  • Talouskeskustelua – valtuustopuhe
Visiointia valtuustossa

Talouskeskustelua – valtuustopuhe

Alla tekstinä valtuustossa 29.11.2021 pitämäni puheenvuoro, jonka löydät myös YouTubesta.

Mikä on tulevaisuuden kunta?

Se on kysymys, jota meidän kaikkien valtuutettujen tulee nyt miettiä kuumeisesti.

Mitkä ovat tulevaisuudessa ne ydinpalvelut, jotka verovajoemme turvin luovat pohjan kestävälle, turvalliselle, tasa-arvoiselle arjelle? Mikä on resurssiviisas ja kauaskatseinen tapa tarjota nämä ydinpalvelut niin, ettemme lainakoroin kuluta lastemme tulevaisuutta? Sopeutamme toimintaamme Kuopio 2025 näkemyksen mukaan, mutta tietääkö meistä aidosti kukaan sitä, mikä on kuntien tilanne vuonna 2025? Tai onko kuntia silloin. Onko kunta vain maakunnnan pitäjäraati? Mistä tulee verot?

Tärkeää on huolehtia siitä, ettei kokonaisveroaste nouse ja kilpailukykymme täten kärsi.

Olemme jo viime taousarvion yhteydessä päättäneet tehdä muutoksia toimintatapoihimme ja perata palvelurakenteen, mutta huomaan ettemme osaa oikein luopua mistään. Vaadimme aina vain enemmän ja enemmän per yksikkö, jotta tehostaisimme palveluitamme, mutta tämä ei ole kestävä tie. Tavat tehdä tulee aidosti muuttaa. Rahan lisääminen kaikkialle ei myöskään ole ratkaisu. 

Digitalisaatio on sana joka toistuu eri muodoissa talousarviossamme lähes 60 kertaa. On kuitenkin hyvä ymmärtää, ettei digitalisaatio ole itsessään autuaaksi tekevä, itseisarvo, vaan sen on oltava johdettu, looginen kokonaisuus, jolla on selkeät tavoitteet. Digitalisaation on palveltava koko yhteisöä ja tuotava merkittävää lisäarvoa vaikkapa tuomalla valinnanvapautta opiskeluuun ja tekoälyä sairaanhoitoon.

Lisäarvoa ei saada irti, ellei kehitystä oteta osaksi kokonaisvaltaista kehittämistä. Kuopiossa valmistellaan parhaillaan digitaalista tiekarttaa osana useita eri hankkeita ja tämän tiekartan valmistelu on otettava osaksi jo monissa puheissa mainittua, tänä syksynä aloitettua palveluverkostouudistusta ja digitalisaation merkitys on nostettava täysimääräisenä osaksi strategiasalkkuamme.

Historiallinen muutostilanne joka näkyy niin rakenteellisena hyvinvointialueuudistuksena kuin pakottavana tarpeena tarjota palveluita resurssiviisaammin, vaatii vahvaa tilannekuvaasekä raudanlujaa ja kirkasta ymmärrystä siitä, minne olemme menossa.

Senpä takia digitalisaatiolle on luotava palvelurakennetyön ohella mittarit ja tavoitteet . Rohkeus vaatia muutoksia ovat osa onnistunutta muutoksen johtamista, jota nyt tarvitsemme.

Alijäämä ei ole kestävä tie. Niinpä muutoksessa on osattava keskittyä tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uskallettava kyseenalaistaa tavat tehdä. Ja ne oikeat tavat tehdä löytyvät yhteisöstämme – siksi osallistaminen ja lähidemokratian edistäminen ovat kasvumme tae.

Kaiken kasvun keskellä in hyvä pitää mielessä, että suurin vahvuutemme ja motivaatiomme arjessa on yhteisömme.

Jaa kirjoitus:

leave a comment